Om GuteLeaks.se

Share Button

Kortfattat:

GuteLeaks.se är en sida som skapats för att öppna ett nytt forum där det är möjligt för såväl individer som företag att enkelt göra sig hörda och dela med sig av sina nuvarande problem eller tidigare erfarenheter med ”Region Gotland”.

Bakgrund:

Jag har i många år drivit eget, det började med att baka muffins för att sälja på Fåröfärjan och att spela ”Blinka lilla stjärna” i galleria med en hatt framför mig. På den tiden var problemen inte så stora… Som 7-åring är det ganska enkelt att charma en färjekapten genom att ge dom en påse muffins för att få lov att åka med färjan och sälja muffins, eller att spela gitarr för att tjäna pengar till att köpa hockeybilder.

Det tråkiga är att ju äldre man blir desto större blir problemen, dock har jag alltid varit en person som är fruktansvärt envis och sällan ger mig förens jag har löst dom problem jag stöter på, vilket ofta är till stor hjälp om man ska lyckas med sina projekt. Nu har jag dock stött på ett problem som envisheten tyvärr inte kan lösa, problemet är Region Gotland. Läs gärna hela min historia här: “Region Gotland avslår tillstånd på tveksamma grunder

Mål:

Jag har nu gett upp idén om att sälja brända mandlar på Gotland, eller att satsa på fler nya projekt på Gotland. Jag har helt enkelt ledsnat på att kämpa för att FÅ jobba…. att lägga ner 80% av sin energi på att få lov att jobba och 20% på sin egentliga verksamhet känns inte alls lockande. Fighten om detta tillstånd som gjorde att jag startade sidan är bara en liten del av dom kontakter med Regionen som jag haft och är missnöjd med så jag vet att det finns otroligt mycket som behöver förändras för att Gotlands kommun ska kunna utvecklas och blomstra som den borde och för att vi ska kunna utnyttja dom potential som vår vackra ö erbjuder.

Men för att dessa förändringar ska vara möjliga krävs det att Företag och innevånare vågar säga ifrån, att alla öppnar munnen och säger vad dom tycker och känner, att vi alla hjälps åt att tvinga fram en förändring! I hopp om att detta är möjligt har jag startat denna sida, och vädjar till alla att hjälpa till, att bidra till den förändring som vi behöver för att få dom arbeten, befolkningsökning och blomstrande ekonomi som Regionen drömmer om i sin “vackra skönlitterära” skrift “Vision Gotland 2025

Jag har av många blivit varnad för att starta denna sida, jag har blivit kallad rättshaverist, fått höra att jag kommer ångra mig och få det väldigt svårt som företagare på ön i fortsättningen. Jag skulle ljuga om jag påstod att jag inte själv tänkt i dom banorna, funderat på om det är värt det och vad jag har att förlora. Dock har jag kommit fram till att jag har allt att vinna och inget att förlora, det kan nämligen inte bli sämre än vad det är, jag tror och hoppas i alla fall inte det… Det jag dock vet med säkerhet är att jag i framtiden inte behöver tänka tillbaka och ångra att jag inte stod upp för vad jag tycker, veta att jag i alla fall stod upp för min sak och gjorde allt i min makt för att få en förändring på den ön jag älskar och hoppas på att även i framtiden kunna samt vilja driva verksamhet och bo på.

Share Button