JO-anmälan upprättad mot Region Gotland m.fl.

2017/09/21

Share Button

Då 2 år snart passerat(JO:s preskriptionstid) sedan Mikael Westberg rinde mig och påbörjade den långdragna tvisten om lyktorna. Har jag nu valt att lämna in en JO-anmälan. Mina förhoppningar var att Region Gotland själva skulle göra en granskning av hur ärendet hanterats, med då detta inte skett är mitt sista hopp att JO tar sig an detta.

Alla filer finns att ladda hem nedan.

Anmälan:
https://www.dropbox.com/s/1mnt1537ebvzqau/F%C3%A4rdig%20JO-anm%C3%A4lan%20Signerad%202017_09_18_18_38_45.pdf?dl=0

Bilagor:
https://www.dropbox.com/s/dfki2nmftp1uuoj/Bilagor_1-50_Jo-anm%C3%A4lan_2017-09-18.pdf?dl=0

 


Datum för anmälan: 2017-09-18

Anmälares kontaktuppgifter:
Mats Alyhr
Visby Lilla Hästnäs 253
62173 Visby

AB Henrik Alyhr (556040-8444)
Visby Lilla Hästnäs 253
62173 Visby

Telefonnummer: 073-6798305
E-post: Mats@alyhr.se

Mot vem riktar sig anmälan
Myndighet och/eller tjänstemän som anmälan riktar sig mot

Chrstian Hegart, Stadsarkitekt
Mikael Westberg, Bygglovshandläggare
Ethel Forsberg, Samhällsbyggnadsdirektör
Gunnar Gustafsson, ”Sakkunnig”(?!)
Lennart Klintbom, Trafikingenjör
Peter Lindvall, Regiondirektör
Region Gotland (¨RG¨)
Karl-Allan Nordblom, Ordförande Byggnadsnämnden

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet
BN 2015/7034, BN 2015/6417 m.fl.
Ärendet saknar diarienummer under stor del av tiden.

Bilagor
I denna anmälan finns det hänvisning till ett stort antal bilagor(40st)
Då dokumentet där dessa bilagor finns samlade är för stort för de flestas E-postkonton har jag lagt det i Dropbox. Man kan enkelt ladda hem dokumentet och ljudinspelningen i Bilaga 10 via länkarna nedan.

Länk till dokument med alla bilagor (26,5MB):
https://www.dropbox.com/s/dfki2nmftp1uuoj/Bilagor_1-50_Jo-anm%C3%A4lan_2017-09-18.pdf?dl=0

Länk till ljudinspelning, bilaga 10 (31,5MB):
https://www.dropbox.com/s/k0ldw61vqlkyzgl/mote_MA_KAN_CH.m4a?dl=0

Beskrivning av ärendet
Beskriv i korthet vad som hände och när det ägde rum

Då er (JO:s) anmälningsblankett specifikt efterfrågar en kortfattad beskrivning av ärendet har jag försökt göra en så kortfattad beskrivning som möjligt, även om det är väldigt svårt att på ett rättvisande sätt ge en kortfattad beskrivning i detta minst sagt långdragna och komplexa ärende med många inblandade personer. I denna beskrivning har jag hänvisat till ett stort antal bilagor i form av mailkonversationer, ljudfiler med inspelade möten, myndighetsbeslut, tidningsartiklar,  överklaganden, förelägganden, informationsskrivelser, Facebook-inlägg från tjänstemän på Region Gotland m.m.

Jag tror att det kan vara en bra start att snabbt läsa igenom det dokument där jag beskrivit min tidigare historia med några av de tjänstemän som varit drivande i detta ärende(BILAGA 1). Detta dokument skapades som en del i en sammanställning inför ett möte med regiondirektör Peter Lindvall och finns även med i det fullständiga materialet(BILAGA 39) som jag lämnade till deltagarna på detta möte.

Som företrädare för fastighetsbolaget AB Henrik Alyhr, bytte jag i september 2015 ut belysningskällan på 8st ”smidesbågar” som sedan ett antal decennier tillbaka suttit monterade på fasaden på mina fastigheter Björnen 1(¨B1¨) och Björnen 2 (¨B2¨). Jag tog då bort den diodslinga som suttit på bågarna och hängde istället ett lykthus i varje båge. Kort efter att detta var gjort blev jag uppringd av bygglovshandläggaren Mikael Westberg som sa ”de där lyktorna du satt upp, det var väl inte så lyckat? ” när jag ställde mig frågande till vad han menade berättade han att ändringen var bygglovspliktig och att lykthusen genast skulle tas ned. Han klargjorde att jag alltid kunde söka bygglov, men att detta ändå inte skulle bli beviljat, då stadsarkitekten Christian Hegardt tyckte att lykthusen var fula och att de inte passade in i stadsbilden. Efter detta började jag montera ner lykthusen igen, för att sätta tillbaka diodslingorna som tidigare suttit i bågarna.  Under tiden som jag gjorde detta kom Helagotland.se till platsen och fotograferade samt ställde lite frågor till mig. Detta resulterade i en artikel som publicerades på deras hemsida. I artikeln (BILAGA 2) uttalar sig stadsarkitekt Christian Hegardt om händelsen och har givit tre anledningar till varför han beslutat att lyktorna måste tas ned. För det första så hade jag inte sökt bygglov, för det andra så skulle dom kunna vara en trafikfara, men framförallt så passar de inte in i stadsbilden.
Efter denna artikel blev det en folkstorm på Helagotland.se och deras Facebooksida. Ytterligare artiklar publicerades(BILAGA 3) och irritationen från allmänheten var stor. Christian Hegardt och Mikael Westberg bokade efter detta ett möte med mig för att diskutera igenom ärendet. Christian Hegardt valde även att gå ut med ett offentligt förtydligande på Region Gotlands Facebook-sida där han bland annat hänvisar till ett lagrum som säger att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar, samt att lyktorna kan vara en trafikfara, men att detta inte utretts då jag inte sökt bygglov. Efter att jag sett detta, svarade jag på Christian Hegardt´s inlägg, och en dialog på RGs Facebook-sida uppstod, där han svarar mig varpå jag skriver tillbaka ytterligare en gång.
Efter mitt sista inlägg, där jag ger Christian Hegardt ganska skarp kritik samt ställer honom mot väggen och hänvisar till boverkets utredning gällande ljusanordningar, andra kommuners regler kring belysnin m.m. upphör plötsligen dialogen mellan mig och Christian Hegardt (BILAGA 4).
Istället blir jag uppringd av Samhällsbyggnadsförvaltningens Chef, Ethel Forsberg, som är väldigt upprörd och skärrad. Hon anklagar mig för att ha uppviglat till lynchning av stadsarkitekten och uppger att hon men hänsyn till detta inte med gott samvete kan låta Christian Hegardt och Mikael Westberg ha ett möte med mig då hon fruktar för sina anställdas liv. Hon hävdar att jag på FB ”Lajkat” ett inlägg från en person som sagt att stadsarkitekten skall avrättas med hängning.  Detta känns väldigt olustigt och jobbigt då jag inte kunde påminns att jag skall ha läst något i stil med detta och än mindre ha ”lajkat” det.
Jag beklagade det som hänt och lovade att jag genast skulle gå ut med en offentlig ursäkt till Christian Hegardt om det som hon säger stämmer. När vi lagt på började jag genast kolla igenom alla kommentarer på Region Gotlands och HelaGotlands Facebook-sidor och hittade inom kort den enda kommentaren som skulle kunna tolkas enligt hennes beskrivning, den löd något i stil med:

”Jag håller med dig Filip(svar till annan som kommenterat om att vård och omsorg inte fungerar). Det är vackert med lyktorna. Starta namninsamling och häng sedan stadsarkitekten i en lykta till allmän beskådning. Lycka till Mats!!!”

Denna var skriven av en kvinnlig förskolelärare, 50+, anställd av Region Gotland och kunde inte på något vis upplevas som hotfull, om man inte har livlig fantasi, samt tar den ur sitt sammanhang.
Region Gotland(Ethel) raderade inom en timme efter vårt telefonsamtal denna kommentar och det är först efter åtskilliga dagars arbete som jag lyckats få fram den med hjälp av media och polis. Som tur var hann jag läsa den efter telefonsamtalet vilket gjorde detta var möjligt.

Efter detta Lyckades Ethel vända den hetska debatten i media där folk var upprörda över Regionens agerande och hantering av ärendet med lyktorna. Detta gjorde hon genom att gå ut i både tidningar och radio för att berätta om alla hot och brott som tjänstemännen får utstå. Några exempel finns i (BILAGA 5). Hon lyckades även få HelaGotland.se att ta bort alla upprörda kommentarer på sin hemsida och Facefook-sida samt att dom efter detta stängde ner möjligheten för folk att kommentera ärendet. Hon gjorde även en polisanmälan mot det kommunalt anställda förskoleläraren som påstods ha hotat stadsarkitekten till livet (BILAGA 6).

Efter påtryckningar från mig lyckades media få tag i det så kallade ”hotet”, med hjälp av polisen och publicerade en artikel gällande detta (BILAGA 7). I denna artikel publicerades hotet i sin helhet och den stackars förskoleläraren som polisanmälts, fick möjlighet att yttra sig. Efter det kom ytterligare en artikel där regionen fick möjlighet att yttra sig gällande hotet och polisanmälan mot en av sina anställda (BILAGA 8).

Samma dag som artikeln om att stadsarkitekten blivit hotad publicerades, kontaktar Regionens Trafikingengör, Lennart Klintbom på eget bevåg Helagotland.se och berättar att även om lyktorna inte hade varit ett svartbygge, så hade de ändå fått plockas ner, då de är en trafikfara. Han hänvisar till diverse mått och regler som går att läsa i artikeln (BILAGA 9). Han passar även på att förtydliga att det inte är enskilda fastighetsägares ansvar att belysa allmänna vägar utan att det minsann är regionen som ansvarar för att göra det.

Runt den 2015-10-15 bokas ett nytt möte. Denna gång är det Byggnadsnämndens ordförande, Karl-Allan Nordblom, och stadsarkitekten, Christian Hegardt, som vill träffa mig för att prata igenom situationen. Då jag inte ville gå ensam på detta möte tog jag med mig min bror Oskar. Mötet spelades även in.
Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt är väl medvetna om det jobbiga situation de befinner sig i och försöker under mötet göra en överenskommelse där jag kan ha kvar lyktorna, efter att ha gjort en mindre justering i höjd m.m.. På så vis ville dom stryka ett streck över den jobbiga situationen, utan att behöva medge att dom gjort något fel.
När jag ifrågasatte detta förslag/erbjudande och påpekade att de tidigare påstått att det är bygglovspliktigt oavsett höjd och dylikt, drar de tillbaka förslaget, då de insåg att jag inte var villig att förlikas och tysta ner den för regionen jobbiga debatten, bara för att få behålla lyktorna.
Mötet slutar med att Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt vidhåller att lyktorna är bygglovspliktiga och att jag måste plocka ner dem. Direkt efter mötet ringer Karl-Allan Nordblom upp mig och ifrågasätter även elsäkerheten, samt berättar att GEAB minsann har en ”APP” så att dom kan stänga av elen till gatubelysningen på vägarna om något skulle hända.
(Ljudinspelning, BILAGA 10 + mote_MA_KAN_CH.m4a https://www.dropbox.com/s/lvln0iwyu43gcv2/mote_MA_KAN_CH.m4a?dl=0
)

2015-10-15 publiceras en artikel på HG, där Christian Hegardt bland annat informerar att en anmälan om svartbygge redan har upprättats(vet ej om det finns diariefört i detta läge, men troligen inte). (BILAGA 11)

2015-12-14 får jag med posten ett föreläggande att ta bort lyktorna på grund av trafiksäkerheten(BN 2015/7034, BN 2015/6417) (BILAGA 12-13). Förs då, nästan 3 månader efter det första samtalet med Mikael Westberg får detta ärende ett diarienummer. Innan detta har mig veterligen inget diarieförts eller dokumenterats, det enda som finns är utlåtanden i media, mailkonversationer, Region Gotlands inlägg på FB, samt inspelningen från mötet med Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt.

2015-12-18 Publiceras en artikel på Helagotland.se gällande att lyktorna anmälts
(BILAGA 14)

2016-01-05 Skrivs en artikel på Helagotland.se(BILAGA 15), detta i samband med att jag lämnat in en ansökan om anstånd med att yttra mig gällande Region Gotlands förelägganden från 2015-12-14

2016-01-31 lämnar jag in ett yttrande för ABHs räkning gällande dessa förelägganden. (BILAGA 16)

2016-02-02 Publiceras ytterligare en artikel på Helagotland.se där Gunnar Gustafsson håller fast vid att de lagrum de grundat sina förelägganden på är tillämpliga trots ABHs motsättningar i yttrandet. Han klargör att de primärt är trafikfarliga och därför måste bort, men att lyktorna dessutom är bygglovspliktiga. Någon närmare utredning om trafikfara kan han inte presentera, utan hänvisar till ett stycke ur VGU som Lennart Klintbom tycker är tillämpningsbart.
(BILAGA 17)

2016-02-03 På Helagotland.se går Gunnar Gustafsson ut och säger ”Vi har gjort en felbedömning” och drar samtidigt tillbaka föreläggandet om att lyktorna skall tas ner. Gunnar Gustafsson är dock väldigt tydlig med att Regionen fortfarande anser att lyktorna inkräktar på vägområdet och att de är bygglovspliktiga. Han uppger även att det så småningom kommer att komma ett nytt föreläggande. Detta trots att han i det läget uppenbarligen inte riktigt vet vad det skall grunda sig på eller hur dom skall lyckas utforma det, men han är säker på att innebörden kommer att vara densamma, att lyktorna SKA TAS BORT. Detta sker alltså i direkt anslutning till det möte där dom beslutat att återkalla föreläggandet. (BILAGA 18)

2016-02-18 ABH får en skrivelse från RG där föreläggandena återkallats
(BILAGA 19)

2016-02-26 hämtar jag två ”informationsskrivelser” (en för var fastighet) skickade med REK och delgivningskvitto. Skrivelserna är daterade 2016-02-08 men skickades 2016-02-16, om man spårar de med kolli. Dessa skrivelser är fulla med formella fel, så som datum för diverse möten, olika och felaktiga diarienummer beroende på vilken sida man kollar.
I dessa framgår det att lyktorna måste plockas ner samt att jag kommer få en byggsanktionsavgift om detta inte sker innan 2016-04-11. Informationsskrivelserna ger ingen möjlighet till yttrande och går ej att överklaga. (BILAGA 20)

2016-02-27 Publiceras en artikel gällande det nya hotet om straffavgift
(BILAGA 21)

2016-02-29 – 2016-03-01 förs en dialog på e-post mellan mig, Gunnar Gustafsson och Christian Hegardt. Där önskar jag tydligare information om vad denna ”informationsskrivelse” innebär och varför den skickats ut med REK och delgivning.
Jag efterfrågar även tydligare hänvisningar till områden i VGU, så att jag kan förstå vad det är dom har grundat sina påståenden med hänvisningar till VGU på, i denna informationsskrivelse.
Utöver det ställer jag en del frågor kring deras bedömning och tolkningar gällande ljusanordningar.
Vilket de ger svar på i mailtråden. (BILAGA 22)

2016-03-03 Skickar jag ett mail till Gunnar Gustafsson där jag önskar synpunkter och återkoppling på det svar som jag fått av Mats Remgård som hjälpt mig att svara på mina frågor gällande tolkning av VGU. Mats Remgård jobbar på Trafikverket och är expert på VGU. Gunnar Gustafsson vill eller kan inte yttra sig gällande detta mail och skickar det vidare till Lennart Klintbom, som tydligen är ansvarig för det beslutsunderlag, tolkningar och hänvisningar till VGU som gjorts gällande. (BILAGA 23)

Då jag inte får någon respons på mitt mail gällande VGU, skickar jag  2016-03-11 ytterligare ett mail, denna gång direkt till Lennart Klintbom och undrar om han tagit del av den information som Gunnar Gustafsson skickat till honom. Jag bifogar även mailet med informationen från Mats Remgård på nytt.
Tre dagar senare 2016-03-14 får jag ett kort svar från Lennart Klintbom där han klargör att det inte är mycket att ”tolka”.
Lennart Klintbom visar tydligt att han inte har för avsikt att bemöta eller beakta de motsägelsefulla tolkningar som Mats Remgård gjort gällande VGU, dock passar Lennart på att lite snabbt ge sig in i frågorna gällande elsäkerhet och arbetsmiljö. (BILAGA 24)

2016-04-06 Lämnar jag på eget bevåg in ett yttrande gällande informationsskrivelsen, detta trots att det inte framgår att man ges möjlighet att yttra sig på en informationsskrivelse, snarare tvärt om. (BILAGA 25)

2016-04-13 Fattar BN beslut om att förelägga mig med en byggsanktionsavgift om 11075kr + 11075kr (Björnen1+2), som sedan skulle fördubblas varje månad till det att lyktorna var nedtagna. (BILAGA 26-27)
Samma dag publiceras en artikel på Helagotland.se, där Karl-Allan Nordblom uttrycker att lyktorna är förkastliga. (BILAGA 28)

2016-05-11 Lämnar jag in ett överklagande till länsstyrelsen gällande BNs beslut om byggsanktionsavgift. (BILAGA 29-30)

2016-05-12 För att slippa ytterligare sanktionsavgifter tvingas jag montera bort eldragning till lykthusen, skruva ur lamporna samt fästa lykthusen i bågarna, så att det inte längre kunde anses vara en ljusanordning, vilket Christian Hegardt, Karl-Allan Nordblom m.fl. gjorde gällande.
I en artikel publicerad på Helagotland.se yttrar sig Lennart Klintbom än en gång över hur trafikfarliga lyktorna är då de kan bli påkörda av bussar. (BILAGA 31)
Ytterligare en artikel publiceras samma dag där det framgår att BN godtagit de förändringar som nu gjorts (BILAGA 32)

2016-08-24 Kommer länsstyrelsens beslut i det överklagade ärendet..
(BILAGA 33)
Samma dag publiceras en artikel gällande beslutet på Helagotland.se där Christian Hegardt endast ger blygsamma yttranden (BILAGA 34)

2016-09-11 Uppger Christian Hegardt till Helagotland.se att Regionen inte har för avsikt att överklaga länsstyrelsens beslut. (BILAGA 35)
Samma dag går Karl-Allan Nordblom, byggnadsnämndens ordförande ut i media och säger ”detta är ren populism”, samt anklagar mig för att fiska lätta poäng hos allmänheten. Han uppger samtidigt att det är helt felaktigt att ärendet skulle vara nedlagt, detta trots att Christian Hegardt tidigare, samma dag, sagt att det är nedlagt till Helagotland.se. (BILAGA 36)

2016-09-24 Riktas på Helagotland.se skarp kritik mot Karl-Allan Nordblom (BILAGA 37)

2016-09-24 Går Karl-Allan Nordblom än en gång ut i media med nya uppgifter och säger att ärendet nu är utagerat (BILAGA 38)
Samma dag jämförs Karl-Allan Nordbloms argumentation med Donald Trumps.
(BILAGA 39)

På min begäran får jag 2016-10-28 till ett möte med Regiondirektör Peter Lindvall m.fl.
Där jag berättar hur jag upplevt regionens hantering av detta ärende, och förklarar tydligt att jag känner oro för hur mina och mina bolags ärenden kommer hanteras i framtiden på grund av det som hänt, om det inte görs en klok utredning av hur både chefer, tjänstemän och politiker agerat i detta ärende. Jag lämnade över sammanfattat material, tidslinjer, mailkonversationer, samt tydlig information om min bakgrundshistoria med de tjänstemän som varit drivande i detta ärende, vilken tydligt visar att det inte är första gången som jag haft bekymmer med just dessa tjänstemän. De som drivit detta ärende utan att ta någon hänsyn till mina yttranden, utlåtanden från experter m.m. och som tydligt gång på gång, gjort sina egna (felaktiga) tolkningar av lagar och förordningar för att nå sitt mål… att få bort lyktorna!

Jag informerade även att jag hade för avsikt att göra en JO-anmälan, för att få detta ärende kritiskt granskat av någon utomstående.
Problematiken i sig är inte att vi haft olika synpunkter gällande rätten att sätta upp lyktor. Problematiken ligger i hur det har hanterats, med polisanmälningar, yttranden som inte kommit med vid beslutsfattning, offentliga utlåtanden med krav på åtgärder utan verken beslut eller juridiska grunder. Att man gång på gång hittat på nya anledningar till att lyktorna skall tas ner , när det första inte fungerade så hittade man helt enkelt på något nytt. Jag kan bara tänka mig hur många ärenden det finns där medborgare blir fullständigt överkörda av dessa tjänstemän. Jag vågar påstå att det inte är mer än 1% av fallen där den utsatta faktiskt kämpar vidare som jag gjort i detta ärende. Vidare tror jag att 90% av de få som går vidare hade valt att acceptera den förkastliga förlikningen som erbjöds i mötet med Karl-Allan Nordblom och Christian Hegardt, där de erbjöd sig att gå emot den påstådda lagstiftningen genom att låta mig ha kvar de bygglovspliktiga lamporna, i utbyte mot att jag gjorde mindre justeringar av lyktans placering.
För att på så vis ta sig ur den jobbiga situationen man försatt sig i, utan att erkänna att man gjort fel.

Jag vädjade till PL m.fl. att de själva skulle göra en utredning om hur tjänstemän, chefer och politiker hanterat detta ärende från början till slut med hjälp av det material jag sammanställt åt dem. Jag erbjöd mig även att ta fram ytterligare material med fullständiga mailkonversationer, ljudinspelningar m.m. om de önskade.
Någon utredning eller återkoppling på detta möte har vid tidpunkten för upprättande av denna JO-anmälan inte skett. I varje fall inget som jag känner till. Inte ett ord har jag hört efter mötet som vid tidpunkten då det hölls, kändes väldigt givande och lovande.

Materialet som lämnades till deltagarna på mötet finns att läsa i (BILAGA 40)

På vilket sätt anser ni att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt?

Christian Hegardt

– Offentligt gjort utlåtanden och begärt åtgärder utan verken juridiska grunder eller ett fattat beslut

– Yttrat sig offentligt och gjort felaktiga påståenden i ett ärende som inte ens är diariefört.

– Lämnat beslutsmaterial till BN utan att ta den minsta hänsyn till yttranden och invändningar från motparten eller andra experter.

-Har från dag ett, målmedvetet arbetat för att med vilka medel som helst får rätt i sin sak. Först var de fula och passade inte in, sen var de bygglovspliktiga, men då detta känds tveksamt att bevisa juridiskt, satsade man på att de var trafikfarliga. För att sedan tvingas återgå till bygglovspliktiga när detta inte fungerade.

-Har under mötet med mig, tillsammans med Karl-Allan Nordblom försöka sopa det jobbiga ärendet under mattan genom att erbjuda sig att mot gällande lagstiftning ”förlikas” och låta lamporna sitta kvar om vissa mindre justeringar utfördes, för att på så vis slippa erkänna att man gjort fel.

-Offentliga utlåtanden och beslut baserat på sin personliga uppfattning om lyktornas utseende

-Har gång på gång tolkat och tillämpat lagen på ett godtyckligt vis för uppnå sitt eget mål, att få bort lyktorna
Karl-Allan Nordblom

– Har under mötet med mig, tillsammans med Christian Hegardt försöka sopa det jobbiga ärendet under mattan genom att erbjuda sig att mot gällande lagstiftning ”förlikas” och låta lamporna sitta kvar om vissa mindre justeringar utfördes, för att på så vis slippa erkänna att man gjort fel.

– Har både offentligt i media och i samtal med mig gjort påståenden om att lyktorna är en fara när det kommer till elsäkerhet. Detta trotts att det endast är en personlig uppfattning utan förankring i någon som helst utredning.

-Gjort diverse olämpliga och kränkande utlåtanden i media.

-Skickat ut diverse skrivelser, informationstexter med formella fel, felaktiga diarienummer, felaktiga datum m.m.

Mikael Westberg

– Har ringt mig och gjort påståenden samt begärt åtgärder helt utan stöd av verken lag eller formellt fattade beslut. Utöver detta kan man tycka att det är märkligt att han tog den första kontakten i detta ärende, då han är bygglovshandläggare. Rimligen borde detta ha hamnat på någon byggnadsinspektörs bord. Den enda förklaringen jag kan komma på är att han på ett personligt plan kände att detta var något han ville ta tag i.

Ethel Forsberg

-Anklagade mig för att ha uppviglat till lynchning av hennes medarbetare, ställde till och med in det bokade mötet då hon fruktade för deras liv om de skulle träffa mig. Med alla korten på bordet, vågar jag påstå att detta utspel endast var en väldigt lyckad mediastrategi från hennes sida.

-Anmält en förskolelärare, anställd av regionen, för ett ”påhittat” hot.
Visst kan man möjligen tolka inlägget som ett hot, i vart fall om man bara läser delar av kommentaren och dessutom skulle ha något att vinna på att ett dödshot riktats mot stadsarkitekten.
I efterhand med all fakta på bordet, vågar jag påstå, bortom rimliga tvivel, att verken stadsarkitekten eller Ethel kände någon form av hotbild från förskoleläraren. Dock är jag övertygad om att de kände obehag av den jobbiga situationen de försatt sig i, genom förhastade och felaktiga beslut och uttalanden.
Att man sedan väljer att strategiskt, för egen vinning göra en polisanmälan mot en av Regionens egna anställda och utsätter denne för allt vad det innebär, är både omdömeslöst och omoraliskt.

-Raderat det så kallade hotet från regionens Facebook-sida för att på så vis undanhålla för media och allmänheten hur hotet i verkligheten såg ut.

-Skyddat sig själv och sina anställda genom att tysta ner ärendet. Istället för att ta sitt ansvar som chef genom att göra en utredning av hur ärendet hanterats av de inblandade tjänstemännen. Ethel är den person jag hade fått vända mig till för att få hjälp, om jag kände mig felaktigt behandlad av de tjänstemän som hon ansvarar för. Nu hann hon bekänna färg innan jag valde att gå den vägen, vilket säkerligen besparade mig en massa onödigt arbete.

Gunnar Gustafsson

– Har i det material som lämnats in som beslutsunderlag till byggnadsnämnden, undanhållit eller i varje fall medvetet valt att inte presentera eller beakta de invändningar och den information som lämnats in i yttranden av ABH.

-Har aktivt jobbat för att med vilka medel som helst, på ett eller annat vis se till att lyktorna måste plockas bort. När det inte fungerade med trafikfara, gick han direkt ut från mötet och förklarade för media att det skulle komma med ett nytt föreläggande på andra grunder, men med samma innebörd.

-Har gång på gång tolkat och tillämpat lagen på ett godtyckligt vis för uppnå sitt eget mål, att få bort lyktorna

Lennart Klintbom

-Offentligt gått ut med påståenden och felaktigheter som inte har någon som helst juridisk grund.

– Fattat beslut och lämnat underlag till BN som grundar sig på personliga tolkningar av VGU, utan att över huvud taget väga in de invändningar som kommit från motparten eller de skrivelser som lämnats in från trafikverkets experter på VGU.

-Har gång på gång tolkat och tillämpat lagen på ett godtyckligt vis för uppnå sitt eget mål, att få bort lyktorna

Peter Lindvall

– Borde för regionens räkning ha granskat detta långa, struliga och kostsammaärende. Speciellt eftersom att jag under mötet uttryckte stor oro för mina framtida kontakter och ärenden med dessa tjänstemän på regionen. På detta möte fick han dessutom ett omfattande material och en detaljerad sammanställning av ärendet med lyktorna, samt min uttryckliga önskan om att regionen själva skulle göra en utredning, samt ges möjligheten att föregå den kommande JO-anmälan, som jag övervägde att göra.

Region Gotland

-Detta har varit ett väldigt kostsamt ärende för regionen, i kronor och ören, men även när det kommer till allmänhetens förtroende och syn på region, politiker och tjänstemän. För att inte tala om de kostnader som detta har åsamkat AB Henrik Alyhr, ett litet fastighetsbolag, registrerat på Gotland, som kämpar för att utveckla och försköna ett av de mest centralt belägna kvarteren precis intill världsarvet. Hyror av ställningar, juridisk konsultation, personalkostnader. Utöver detta har jag själv fått lägga ner hundratals timmar, både natt och dag, i över ett års tid, för att till slut få ha kvar mina lyktor. Men någon ursäkt eller ens ett litet medgivande till att vissa saker inte hanterats på ett korrekt sätt har jag fortfarande inte sett till. Nu har jag lagt ner över 25 timmar på att sammanställa denna JO-anmälan, ett sista försök att få någon form av upprättelse.

Någon borde ha tagit ansvar för att detta inte skall kunna ske. Eller i vart fall se till att det inte sker igen.

Anmälarens underskrift

Ort/Datum: Visby 2017-09-18            Ort/Datum: Visby 2017-09-18

_________________________________            _________________________________
Mats Alyhr                         AB Henrik Alyhr(Mats Alyhr)

 

Share Button