Lyktdebatten – Förtydligande gällande “hämnd för tidigare bygglovsdispyter”

2015/09/28

Share Button

Då det i artikeln http://www.helagotland.se/samhalle/hon-hotade-stadsarkitekten-12075243.aspx nämndes att jag ser hela historien som en hämnd för tidigare bygglovsdispyter vill jag här förklara mig vad det gäller så att det inte blir några missförstånd.

Det var i början av året som jag ansåg mig ha stora bekymmer med en bygglovsansökan. Jag valde därför att skicka ett mail till RG med vädjan att få hjälp att reda ut dessa bekymmer. Jag vill poängtera att jag fick bra respons från både chefer, byggnadsnämndens ordförande och andra berörda och att jag snabbt fick hjälp med att komma vidare. Dom skötte det mycket proffsigt. Dock klev jag vissa personer på tårna, vilket jag misstänker kan ligga bakom hur detta ärende hanterades från början.

Nedan kan ni läsa mailet i sin helhet

Från:Mats Alyhr <mats@alyhr.se>

Kopia:”bengt-olof.guteson@telia.com” <bengt-olof.guteson@telia.com>, Ann-Louise Mårtensson <ann-louise.martensson@gotland.se>, Cecilia Heldtander Färnlöf <cecilia.h-farnlof@gotland.se>, Kundtjänst Bygglov Kundtjänst Bygglov <kundtjanst.bygglov@gotland.se>, Registrator-BN Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>, Anna Malm <anna.malm@gotland.se>, Karl-Allan Nordblom <kanordblom@hotmail.com>, Bengt Matsson <bengt.matsson@spray.se>, Meit Fohlin <meit.fohlin@gotland.se>, Mikael Westberg <mikael.westberg@gotland.se>

Ämne: Vädjan om hjälp och stöd från berörda på Regionen, Mats Alyhr, AB Henrik Alyhr

I september tog jag kontakt med Bengt Matsson och anlitade honom för att få hjälp att ta fram ritningar till bygglovsansökan för ändringar i min fastighet Björnen 1 på Öster Centrum. Fastigheten har under lång tid haft stora utrymmen outhyrda och jag har äntligen hittat en plan för vad jag vill göra, och har hyresgäster som vill flytta in i mina lokaler. Dessa ritningar var klara i början av oktober.

Då Matson hade tidsbrist samt att jag behövde en kontrollansvarig kontaktade jag Bengt-Olof Guteson (”BOG”) och anlitade honom för att vara KA samt att hjälpa mig med att framställa en komplett bygglovsansökan för att slippa dröjsmål och bekymmer.

I mitten av oktober var alla ritningar, blanketter och andra dokument klara och sammanställda med hjälp av två duktiga och erfarna konsulter. Jag gick då med nervösa steg ner till BN under besökstiden och fick träffa Peter Lorentzon som hjälpte mig gå igenom alla handlingar samt kollade att allt var komplett och i sin ordning, han kunde inte se några problem. Detta var ett mycket bra möte och jag gick där ifrån glad i hågen med lätta steg, i tron om att jag haft helt fel när jag räknat med att denna ansökan skulle bli en lång och tids/energikrävande process. Som ni säkert förstår av denna beskrivning så är min erfarenhet av myndighetskontakter och framförallt med regionen inte allt för positiv från en företagares perspektiv och när det gäller BN har man dessutom fått höra många oroande rykten som ytterligare påverkade mina förväntningar. Efter träffen med Peter var jag som sagt glatt överraskad och var beredd att erkänna att jag haft förutfattade meningar, men det skulle tyvärr snabbt ändras.

Min ansökan registrerades 2014-10-15. Efter att inte hört något gällande mitt ärende på över en och en halv månad skickade jag 2014-12-03 tidigt på morgonen en förfrågan angående status på mitt ärende. Dagen efter vid lunch får jag svaret  “Det har precis begärts komplettering ärendet. Har du fått begäran?”. Mycket riktigt, strax innan svaret hade jag fått en begäran om komplettering för BN 2014/9133 med ärendemening “Ansökan om  om- och tillbyggnad i flera butiker, byte av två fönster på övervåning samt rivning av skorsten”. Redan när jag läste ärendemeningen fick jag en klump i magen och förstod att det nog ändå skulle bli en tids/energikrävande process, då det aldrig varit tal om att byta två fönster på övervåningen.

I kompletteringen begärdes
·    Planritning i skala 1:100 där ändringarna markerats
·    Anmälan om kontrollansvarig (blankett bifogas)
·    Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys.
·    Redovisning av skyltens utseende

Jag kände mig osäker på vad det var för ritning som behövdes då jag redan lämnat in åtskilliga ritningar samt kollat igenom dessa med Peter utan synpunkter eller anmärkningar, KA anmälan var inlämnad samtidigt som resterande handlingar, någon antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys hade det aldrig varit tal om och jag kunde inte i min vildaste fantasi lista ut vad detta skulle vara nödvändigt för. Sist men inte minst så hade jag lämnat in både ritningar och beskrivningar gällande skyltar och gått igenom dessa med Peter.
Jag vidarebefordrade denna begäran till BOG då jag insåg att jag behövde hjälp att reda ut det hela. BOG mailade därefter med BN för att lösa detta samt försökte styra upp ett möte, men utan framgång. Sedan kom jul, nyår och alla helger…

Den 25:e januari bestämde vi oss för att tillsammans gå till BN på besökstiden för att reda ut detta. Vi träffade då Ann-Louise Mårtensson(“ALM”) som var väldigt hjälpsam och vi bestämde tillsammans att jag skulle ordna med ett par kompletterande handlingar, hon förstod att vi behövde komma vidare med detta ärende fortast möjligt. Jag lämnade 2015-02-26 in dessa handlingar till BN samt mailade ALM för bekräftelse, vilket hon snabbt svarade på och följde upp. Nu fick jag än en gång en känsla av lättnad och trodde att allt var i sin ordning.

Efter ett tag blev jag kontaktad av Mikael Westberg (”MW”) som skulle handlägga ärendet. Han ville träffas upp för ett platsbesök vid den berörda fastigheten. Detta platsbesök ägde rum på eftermiddagen 2015-02-11. Platsbesöket kändes bra och det verkade inte vara några större problem. Jag lovade då MW att återkomma gällande mått på en av skyltarna, ytterligare information gällande fönster som jag önskade byta på övervåningen, samt min inställning gällande att han ville samtliga personaltoaletter skulle vara RWC.

Jag kontaktade MW dagen efter med mått(markhöjd) på fasadskylten samt information om att de fönster jag ville ha på övervåningen var med utsida av aluminium och insida av trä. samt min inställning gällande RWC för personalen i samtliga lokaler. Efter detta har vi bollat fram och tillbaka och jag har försökt vara tillmötesgående.

När det gällde skylten som är en befintlig skylt och som jag i bygglovet har önskat få öka på höjden, ville MW veta skyltens höjd över marken (som jag berättade var 235cm) MW sa då att han måste kontrollera med ”trafik”, varpå han återkom och sa att jag ej kunde få bygglov då den måste vara minst 250cm över mark. Jag ifrågasatte då detta eftersom att det var en befintlig skylt som endast skulle byggas på uppåt precis som jag förklarat i bygglovet, detta godkändes till slut. Det märkliga är att detta skulle vara så krångligt med tanke på att min hyresgäst Fonus har en flaggskylt 10m från min skylt som dom fick NYTT bygglov på för några månader sedan och som är betydligt lägre placerad.

När det gällde fönsterbyte så fick jag avslag att byta till aluminium på övervåningen. Då jag redan hade dessa fönster hemma stod jag på mig och önskade än en gång att få göra detta byte för att slippa köpa 8st ny fönster i trä. Detta gick till slut igenom efter att MW tagit upp det på möte med andra berörda på BN. Dock ville han ha en tydlig ritning i skala 1:5 med detaljer på hur detta skulle se ut. Jag förklarade då att de fönster jag ville byta till hade samma yttermått som tidigare fönster med instickskarm och att jag skulle låta en plåtslagare klä resterande delar i aluminium för att det skulle se bra ut. Han ville ändå att jag tog fram detaljerad ritning i skala 1:5, varpå jag började leta efter någon som jag kunde anlita för att ta fram en sådan.

Att alla personalutrymmen skulle ha RWC och vara tillgängliga även om det gäller en liten butik (ca 70kvm) där man kanske har 1-2 anställda tyckte jag var vansinnigt och försökte argumentera för detta. Jag har fortfarande inte lyckats hitta dessa krav i lagtexter eller på boverkets sida. Dock har jag förstått att Boverket rekommenderar att om man har toalett för allmänheten så BÖR den första man bygger vara RWC. MW har stått på sig gällande att personaltoaletterna skall vara RWC vilket jag till slut gick med på och gjorde ytterligare en reviderad ritning som förslag. Jag vill även tillägga att jag kollat med Teknikmagasinet, Carlings och Claes på Siesta(hans nybygge) och ingen av dom har personalutrymmen med RWC och handikappsanpassning (Vilket är rimligt då en rullstolsbunden ej når upp till lagerhyllorna och därför över lag har svårt att jobba i butik). Vänligen notera att jag inte har någon som helst invändning mot att själva butikerna skall vara tillgängliga i den mån det är möjligt.
Om jag skulle ”slippa” undan detta krav ville MW ha intyg från en certifierad sakkunnig och hänvisade till en lista på Boverkets hemsida. Tyvärr har vi ingen certifierad sakkunnig på Gotland enligt denna lista och priset för att flyga hit någon som kan hjälpa mig känns inte rimligt. Dessutom känner jag att bygglovsbudgeten redan spruckit med tanke på alla revideringsritningar, möten och konsultkostnader, för att inte tala om den tid och energi jag själv spenderat.

Jag accepterade som sagt till slut att göra RWC till personalen och inkom med nytt förslag till planlösning för att slippa mer tids och energispillan, detta i tron om att jag nu skulle få bygglovet och kunna jobba vidare med konstruktivt arbete. Men ack så fel jag hade, för igår kom ett mail med begäran om ytterligare ritningar.

Jag vädjar nu till ALLA berörda på BN att vi omgående kan få till ett möte där vi en gång för alla kan reda dessa problem. Det handlar inte bara om detta ärende, utan jag förstår att jag under stor del av mitt kommande yrkesverksamma liv kommer att arbeta med just bygge och fastigheter och att bygglov kommer att bli en stor del av min vardag. Dock hoppas jag för allt i världen att det inte alltid skall vara så här tungrott och att jag skall behöva lägga ner 50% av min arbetstid på just bygglov, för då blir det inte mycket utveckling eller ekonomi i mitt företagande.

Snälla, ta till er detta och låt oss tillsammans hjälpas åt att hitta ett fungerande samarbete. Jag vill inte bråka och krångla med er, jag vill hitta ett fungerande samarbete så att jag kan lägga min energi och mitt engagemang på att bygga, utveckla och driva mina företag. Jag tror faktiskt att det är precis så ni vill ha det, även om det inte riktigt fungerar så i dagsläget.

Vem kan hjälpa mig med detta? När kan vi träffas och hitta lösningar?

Mvh Mats Alyhr

 

Share Button